Износът на България за четири месеца се свива с близо 5%, а само през април – с близо 20%

Износът на страната ни за ЕС обаче отчита нищожен отрицателен ефект

11:53 | 11 юни 2020
Автор: Магдалена Иванова
Износът на България за четири месеца се свива с близо 5%, а само през април – с близо 20%

Изнесените от България стоки за периода януари – април 2020 г. намалява с 4.8% спрямо същия период на предходната година до 18 млрд. лв. Това става ясно от данните на Националния статистически институт.

През април 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 3.76 млрд. лв. и намалява с 19.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 19.34 млрд. лв. или с 8.5% по-малко спрямо същия период на 2019 г.  През април 2020 г. общият внос на стоки намалява с 30.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.77 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2020 г. и е на стойност 1.34 млрд. лева. През април 2020 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 4.3 млн. лева.

За първите четири месеца на годината износът на България за ЕС намалява с 0.1% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 9.26 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През март 2020 г. износът за ЕС спада с 9.2% спрямо същия месец на предходната година до 2.87 млрд. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.1%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (39.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (7.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2020 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на 2019 г. и достига 9.52 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия Гърция и Унгария.

Само за март вносът на България от държавите членки на ЕС, спада с 8.8% спрямо същия месец на предходната година до 3.2 млрд. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (32.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (46.8%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2020 г. е отрицателно и е на стойност 253 млн. лева.

През периода януари - април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6.3 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 52.8% от износа за трети страни.

През април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.33 млрд. лева.

През периода януари - април 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (58.2%) и „Храни и живи животни“ (51.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.1%).

Вносът на стоки в България от трети страни през първите четири месеца на годината намалява със 7.4% до 7.5 млрд. лв. в сравнение със същия период на 2019 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През април 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.48 млрд. лв.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (105.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (58.2%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37.3%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1.2 млрд. лева. През април 2020 г. външнотърговското салдо с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 154.4 млн. лева.