Капиталът на Фонд на фондовете се увеличава с 375 хил. лв.

Увеличението ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка

13:04 | 10 юни 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., с които постанови възможността за увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, т.нар. Фонд на фондовете, с парична вноска в размер на 375 000 лв. Решението беше взето в рамките на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Увеличаването на капитала на търговското дружество ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Със средствата от увеличението ще се обезпечи дейността на Фонда на фондовете през 2020 г. като „Звено за координация“ (понастоящем управление „Проектна информация и финансиране“), съгласно Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската инвестиционна банка, подписан на 13.12.2016 г. в Люксембург. 

Още по темата

Междувременно кабинетът одобри средства в размер на 36 315 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 28 215 лв. се предоставят по бюджетите на общините в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания от 7 общини за първото тримесечие на 2020 година. За финансиране на отпуснати 20 стипендии по Програмата са необходими 26 730 лв., а за издадена заповед за една стипендия на ученик в частно училище - 1485 лв. Последната сума се предоставя на Столична община, тъй като частното училище е на територията на гр. София.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 8 100 лв. в резултат на издадени 6 заповеди от министъра на образованието и науката по мерки от Програмата за 2020 г.

Министрите взеха решение и за отпускане на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. в размер на 5 000 000 лв. Средствата са за реализирането на програми и проекти на частни културни организации и на дейци и творци, упражняващи свободни професии в областта на културата и изкуствата за осъществяване на дейност в условията на извънредна епидемична обстановка, както и след приключване на този период.

2 200 000 лв. ще  бъдат предоставени на Национален  фонд „Култура“, като 1 500 000 лв. са предназначени за подпомогне на частни културни организации в областта на изкуството и културата, в т.ч. малки авторски кина, цирк, пространства за изкуства и др., и 700 хил. лв. за малки грантове, свързани с отделни артисти, с цел да бъдат провокирани изяви на културен продукт чрез интернет.

По програмите за създаване на нови сценични театрални, музикални и танцови проекти ще бъдат отпуснати по 500 000 лв. за всяка една от тях, като същият размер средства са предвидени и за съвсем нова програма в областта на визуалните изкуства. По програмата за разпространение на вече готов музикален, танцов или театрален продукт е предвиден бюджет от 800 000 лева.