Правителството одобри доклад с мерки за подпомагане на въздушния транспорт

Намалява се летищната такса за паркиране на летище София със 70% в срок от 6 месеца

13:28 | 3 юни 2020
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Правителството одобри доклад с мерки за подпомагане на въздушния транспорт. Решението беше взето в рамките на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Мерките са насочени към ограничаване на последиците от пандемията от COVID-19 в областта на въздушния транспорт и отговарят на приложимите правни актове в сферата на гражданското въздухоплаване. Предвидени са следните мерки:

- Намалява се летищната такса за паркиране на летище София със 70% в срок от 6 месеца, но не по-късно от настъпване на ефективната дата на концесията на летище София, предвидена в проекта на концесионен договор. Мярката се отнася до всички въздушни превозвачи, опериращи от и до летище София.

- Отсрочва се плащането на таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата за 8 месеца от всички въздушни превозвачи.

- Отлага се се и плащането на концесионно възнаграждение, дължимо за 2020 г., както и извършването на оперативни и капиталови разходи. Намаляването на оперативните и капиталови разходи е мярка, приложима за „Летище София“ ЕАД. Отлагането на плащането на концесионно възнаграждение е приложимо за концесионера на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна. Подобна мярка е одобрена от Европейската комисия (ЕК) на 11 април 2020 г., за отлагане плащането на концесионни такси от операторите на летищата в Шарлероа и Лиеж, Белгия.

Освен това по време на заседанието министрите взеха решение безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, да запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия за получаването им. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Измененията насърчават трудовата активност на безработните и интегрирането им на пазара на труда, освен това позволяват повишаване на доходите им, без да губят правото на социално подпомагане.

Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на размера на социалните помощи.

Отчисления в размер 50 % от печалбата за финансовата 2019 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата, стана ясно още от заседанието на правителството.

Министрите приеха Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, с изключение на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение". Процентът на отчисления е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация" и Българска банка за развитие АД.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 юли 2020 г.