Eleven Capital дебютира на Българската фондова борса

Набраният капитал ще се използва за допълнително финансиране на компании от портфолиото им

11:25 | 22 април 2020
Обновен: 00:40 | 7 юни 2020
Снимка: БФБ

След успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в резултат на което Eleven Capital набра над 2.1 милиона лева, дружеството дебютира на БФБ.

Размерът на капитала на Eleven Capital е 2 301 528 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Eleven Capital се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код 11C. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник Карол, съобщи БФБ. 

„Листването на Eleven Capital е исторически момент както поради факта, че това е първoто дружество на БФБ, специализирано в рисковите инвестиции, така и заради това, че се случва във време на пандемия. Ние сме възхитени от куража и доверието на мениджърите на дружеството в бъдещето развитие на българските стартъп компании. Нещо повече, убедени сме, че значима част от новата ни бизнес история ще се пише от стартъп екосистемата в България“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

“Листването на Eleven Capital на БФБ е много важно събитие за нас. Радваме се да представим един различен клас активи, който иначе е труднодостъпен, неликвиден и изисква специализирани познания. От една страна предоставяме допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно целим да сближим стартъп екосистемата и публичните пазари”, сподели Даниел Томов, изпълнителен директор на Eleven Capital.

Набраният капитал ще се използва от Eleven Capital за допълнително финансиране на бързо растящи компании от тяхното портфолио.