Фондът за рисков капитал Ню Вижън 3 обяви първите си три инвестиции

NV3 инвестира 2,5 млн. евро в "Пейнетикс", "Файър" и "Фос България"

09:05 | 28 март 2020
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

NV3 инвестира 2.5 милиона евро в трите компании, от които 2.2 милиона евро са публични средства от Фонд на фондовете. Допълнително са привлечени общо близо 2.5 милиона евро частни капитали от стратегически и финансови инвеститори.

Ню Вижън 3 (NV3), фонд за рискови инвестиции в технологични компании на начален етап на развитие, обяви своите първи три инвестиции в дружествата „Пейнетикс“, „Файър“ и „Фос България“. Трите дружества разработват различни технологични решения за финансовия сектор в сферата на разплащанията и са с присъствие както на местния, така и на международните пазари.

Фондът ще инвестира 1 милион евро в „Пейнетикс“ като част от рунд на финансиране с общ размер 2.45 милиона евро, в който акции записват публичното дружество „Българо-американска кредитна банка“, както и международни инвеститори със стратегически интерес в областта. Ню Вижън 3 е водещ инвеститор и в другите две сделки – „Фос България“ с инвестиция от 1 милион евро и „Файър“ с 500 хиляди евро.

Управляващият партньор във Фонда, Константин Петров, сподели, че финансовите технологии са стратегически сектор в инвестиционната стратегия на NV3, а разплащанията и дигиталните портфейли са едни от най-бързо растящите вертикали в сектора финансови технологии. “Успехът на всяка FinTech компания зависи от качеството на нейния продукт, използваната най-съвременна технология и страхотния, мотивиран и професионален екип. Вярвам, че с тези инвестиции третият ни фонд, Ню Вижън 3, подкрепя най-доброто на пазара в този сектор“, сподели още Константин Петров.

Пейнетикс

Дружеството „Пейнетикс“ предоставя цялостно решение за платежни услуги, включващо платежна инфраструктура за издаване, обработване и приемане на плащания чрез платежни карти или други инструменти. „Пейнетикс“ е регулирано дружество за електронни пари и член на международните картови схеми VISA и MasterCard.

Файър

Дружеството „Файър“ се фокусира в разработване на иновативни технологични решения, като притежава интелектуалната собственост върху приложението Phyre, което представлява дигитален портфейл, с който може лесно да се извършват плащания на всеки ПОС терминал, да се превеждат и получават пари между потребители на приложението, като транзакциите в мрежата на Phyre са мигновени и без никакви такси.

Фос

Дружеството „Фос България“ оперира в сферата на платежните услуги и разработва технология за приемане на безконтактни плащания от малки и средни предприятия без необходимост от традиционните ПОС терминали.

Фонд Ню Вижън 3

Ню Вижън 3 е фонд за рисково дялово инвестиране в компании на начален етап на развитие, наследник на NEVEQ I и NEVEQ II, ветерани в тази индустрия в България и региона. NV3 оперира от София, България, и инвестира в бързо растящи технологични компании, които се стремят да постигнат водещи позиции на глобалните и/или местните пазари. Основен инвеститор в NV3 е Фонд на фондовете със средства в размер на 19.1 милиона евро, осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“, съ-финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Фонд на фондовете

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Дружеството управлява публичен ресурс в размер над 660 милиона евро и предлага на българския пазар широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.