Заради коронавируса: БНБ обяви пакет от мерки за 9.3 млрд. лв.

Централната банка се разпореди за увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв.

15:24 | 19 март 2020
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Българската народна банка прилага пакет от мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID-19, съобщава Investor.bg.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, което включва капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система  в размер на 1.6 млрд. лв.

Централната банка също така отменя предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0.7 млрд. лв.

БНБ се разпореди за увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

Наред с това банковият регулатор прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор.

С това БНБ се присъединява и към други централни банки в региона и по целия свят, които интервенираха, за да смекчат негативните последици за икономиките заради коронавируса.

От БНБ посочват още, че са в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка, посочиха от институцията.