Българската икономика нараства с 3.4% през 2019 г.

Данните на НСИ бяха ревизирани, но не в очакваните мащаби

13:43 | 5 март 2020
Снимка:  Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

По предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) икономическият растеж за цялата минала година на България възлиза на 3.4%, а за последното тримесечие показателят се понижава от 3.5% при експресните оценки до 3.1% на второ четене. Ревизии в посока надолу има и в данните за предходните три тримесечия, но не в очакваните сериозни мащаби.

За 2019 г. БВП достига номинален стойностен обем от 118,669 млрд. лева, като на човек от населението се падат 16,973 хил. лева от обема на показателя.

Темата за точния ръст на икономиката предизвиква по-съществен интерес, след като преди няколко седмици депутатът Румен Гечев коментира необичаен спад на вноса на горива. Според него данните може да са умишлено занижени с неотчетени около 4 млрд. лв. и така растежът да е изкуствено завишен. Той очакваше, ако са верни данните му, растежът да е около 1% вместо отчетените над 3%.

Новите данни на НСИ показват повишение при вноса на стоки и услуги за четвърто тримесечие спрямо предварителните оценки с около 1 млрд. лв. до 18.25 млрд. лв. Но има и повишение при износа с около 0.5 млрд. лв. до 18.4 млрд. лв. Това прави ефекта от нетния експорт не толкова съществен.

На пресконференция по темата от статистическия институт поясниха, че БВП в България се изчислява по три метода, като водещ е производственият метод, но финалната оценка е балансирана между него и този на крайното използване и на доходите. От националната статистика подчертават, че резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (в срок девет месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.

В НСИ изчисляват, че през четвъртото тримесечие на миналата година БВП на страната ни е 32.682 млрд. лева по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.1% на БВП през периода октомври – декември на 2019 г. на годишна база. Тези резултати са по-ниски от данните в предварителната оценка на НСИ за четвъртото тримесечие, в която ръстът на БВП на България беше изчислен на 3.5% на годишна база, отчетен като най-нисък през цялата година.

Според Сергей Цветарски, председател на НСИ, настъпила промяна в следствие на въвеждането на два вида декларации за вносни продукти, включително нефтени, е причина за ревизирането на данните на института.

„Вносът е реален, това, което се получава като разлика, е в резултат от забавянето при неговото документално оформяне“, обясни той.

Повече по темата четете на Investor.bg.