Moody's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България

Страната има силна фискална позиция, а перспективите пред икономическия растеж са благоприятни

09:17 | 31 август 2019
Българска народна банка. Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Българска народна банка. Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Рейтинговата агенция Moody’s повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2, пише Investor.bg, като се позовава на Министерство на финансите.

Според Moody’s България има силна фискална позиция, перспективите пред икономическия растеж са благоприятни.

Запазването на кредитния рейтинг на Baa2 отчита баланса между положителното фискално и макроикономическо развитие и заявената готовност за присъединяване към еврозоната и съществуващите предизвикателства пред страната, произтичащи от негативните демографски тенденции и наличието на слабости в някои области на политиката, допълват от МФ.

Moody’s обръща внимание на подобряващите се фискални показатели и провежданата „последователна и благоразумна политика“. През последните години България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци, стабилно намаление на държавния дълг, подобрение в кредитоспособността, значителен фискален резерв и положително влияние на пенсионната реформа върху фискалната устойчивост, коментират от рейтинговата агенция.

Moody’s очаква през 2020 г. бюджетният баланс да остане на излишък (0,8 % от БВП), а държавният дълг да продължи да се понижава и да достигне 19% от БВП. 

Цялата статия вижте на Investor.bg.