ГПР за всички заеми отбеляза годишно намаление през юли

Само средната лихва на фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава леко на годишна база, докато при всички останали заеми намалява

21:15 | 27 август 2019
Монети и банкноти левове. Снимка:Jasper Juinen/Bloomberg
Монети и банкноти левове. Снимка:Jasper Juinen/Bloomberg

Лихвите по кредитите продължават плавно да се понижават през юли. От данните на Българската народна банка  (БНБ) се вижда, че за една година Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по управление на заема, отбелязва спад за всички заеми, като най-голямо е понижението при кредитите за потребление в евро. През миналия месец домакинствата са сключвали новите заеми с 1,21 процентни пункта (пр. п.) по-ниско, отколкото преди година, отчете централната банка и информира, че в края на юли ГПР за тези заеми е 3,98%, пише Investor.bg.

За една година ГПР по кредитите за потребление в левове намалява с 0,60 пр.п. до 10,31%.

През юли годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава на годишна база с 0,44 пр.п. до 3,48%, а по жилищните кредити в евро – с 0,38 пр.п. до 3,68%.

На месечна база ГПР по заемите за потребление в левове расте с 0,42 пр.п., а по тези в евро спада с 0,05 пр.п. При жилищните кредити в левове той остава почти без промяна, а по тези в евро намалява с 0,11 пр.п.

Цялата статия вижте в Investor.bg.