БНБ: Банковият сектор у нас е устойчив

Предстои да бъдат предприети действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките

20:29 | 26 юли 2019
Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News
Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News

Резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на шест български банки показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло, става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка (БНБ) след проведено редовно заседание управителния съвет на институцията.

Всяка от шестте банки изпълнява пруденциалните изисквания на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. Одитирани бяха трите най-големи финансови институции в страната - „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“ и „ОББ“, както и на първите три най-големи с български собственик - „Първа инвестиционна банка“, „Централна кооперативна банка“ и „Инвестбанк“.  

Процедурата е заради искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, което бе официализирано на 18 юли 2018 г. заради заявеното желание на страната за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II, по-известен като „чакалнята“ за членство в еврозоната.

Според съобщението на Централната банка резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки изминалия период и промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9.

БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка. Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка, коментират от институцията.

Управителният съвет на Централната банка отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка, което ще продължи в процеса на установяване на тясно сътрудничество, коментират от институцията.