Vivacom с ръст на приходите, но спад на печалбата

Коригираната печалба (EBITDA) спада с 2% през първите девет месеца на 2015 г. спрямо същия период на миналата година.

14:31 | 3 ноември 2015
Автор: Димитър Баларев
Телеком. снимка: Carla Gottgens/Bloomberg
Телеком. снимка: Carla Gottgens/Bloomberg

От 1 януари до 30 септември 2015 г.  печалбата на телекомуникационния оператор Vivacom преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) достига 258,145 млн. лева, спрямо 263,887 млн. лева, сочи новият финансов отчет на компанията.
Vivacom отчита приходи от близо 625 млн. лева за периода, което представлява ръст от 4% на годишна база.
От компанията посочват, че увеличават пазарния си дял по приходи от мобилни услуги, като към края на септември 2015 г. той достига 28%. През деветмесечието потребителите на мобилните услуги на оператора достигнаха 3,02 млн., а 85% от тях са предпочели да бъдат с договор.
Ръстът от приходите от мобилни услуги през първите девет месеца на 2015 г. е 9% - от 326,337 лева миналата година до 355,154 млн. лева през тази. Според компанията това увеличение се дължи предимно на ръста на броя мобилни абонати за периода, но и на ръста на средните приходи на потребител, които достигат 11,50 лева за отчетния период спрямо 11,40 лева за същия период през 2014 г.
Телекомуникационният оператор отчита увеличение на дела на приходите от мобилни данни - 27% спрямо 23% за същия период на миналата година.
Пазарният дял на Vivacom на пазара на фиксиран интернет през първите девет месеца на 2015 г. достига 24%.
Към края на септември броят на абонатите на платената ѝ телевизионна услуга достигна 352 хил., като 36 на сто от тях ползват IPTV. Това е с 6 процентни пункта повече от същия период за 2014 г, съобщи Investor.bg.

На 28 октомври руската ВТБ Капитал обяви за продажба акциите на InterV - един от междинните собственици на Vivаcom (БТК) заради неизплатен заем в размер на 150 млн. евро. Руската банка притежава 33% от БТК (Косарев оспорва, че това все още е така), но също така изкупи и дълга от 150 млн. евро.След това руският гражданин Дмитрий Косарев се обяви за собственик на 76% от компанията. Той твърди, че притежава дяловете на друг междинен собственик, LIC Telecommunications Sarl (преди SHCO 79), които е придобил от Цветан Василев, след като мажоритарният собственик на БТК развали сделката с Пиер Луврие.

Той твърди, че търгът се прави в полза на определен купувач и, че руската банка прави всичко възможно, за да не допусне рефинансиране на заема.
Всички акции на «БТК» и акциите на нейните холдингови компании са запорирани както в България, така и в другите страни (Люксембург) по наказателното дело във връзка с дейността на КТБ.