ЕК отпусна 39 млн. евро за изграждането на интерконектора Гърция-България

Днес се отварят ценовите оферти в откритата процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор

15:10 | 3 април 2019
Обновен: 11:17 | 31 май 2020
Снимка: pixabay.com

На 2 април 2019 г. Европейската комисия (ЕК) официално одобри отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Средствата ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 г.– 2020 г., като общият размер на безвъзмездното финансиране е 39 млн. евро, от които 33,15 млн. евро (85 %) са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а останалите 5,85 млн. евро (15%) са национално съфинансиране.

Това е дългоочаквано събитие за проектната компания ICGB, тъй като процесът на кандидатстване отне повече от година с оглед на необходимостта от изменение на оперативната програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г. и включването на проекта IGB като допустим бенефициент за финансиране от ЕСИФ.

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева сподели, че одобреното безвъзмездно финансиране е ключово за реализацията на газопровода и поредното доказателство за значимостта на проекта. Одобреният грант е плод на дълга и последователна работа на екипа на ICGB и подкрепа от българското правителство. Георгиева изрази благодарност за съдействието и усилията на Управляващия Орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  Министерство на енергетиката и Европейската комисия.

Днес предстои отваряне на ценовите оферти в откритата процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на Междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Това е последната от ключовите обществени поръчки, свързани с изграждането на газопровода IGB. Очаква се изпълнителят да бъде обявен в средата на месец април. ICGB работи активно по финализирането на последните важни процедури преди стартиране на строителната дейност през юни.