Инвестбанк АД отрече всякакви връзки с венецуелски банки

Банката подчерта, че не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела

19:45 | 14 февруари 2019
Снимка: Инвестбанк А
Снимка: Инвестбанк А

Българската Инвестбанк АД публикува официално становище, в което отрича всякакви „кореспондентски отношения с венецуелски банки“.

Според банката средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили „законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC“.

"Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина", се посочва още в съобщението.

"Инвестбанк АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти... Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от Европейския съюз и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки“, разясняват от банката.

Според съобщението извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително има представени товарителници. Банката подчертава, че не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви.