Бизнесът не е съгласен с промяна на цената на нощния труд

Промяната според работодателите трябва да се обсъжда в бъдеще, в рамките на преговори по трудовите отношения

19:30 | 9 ноември 2018
Снимка: Pyxabay
Снимка: Pyxabay

Работодателските организации в България са против нарастване на добавката за нощен труд, което предложи КТ „Подкрепа“, посочва сайтът Investor.bg.

Това се казва в становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Предложението не е приемливо за работодателите, защото не е обвързано с някакви обективни показатели (например ръст на производителността на труда за съответния период или друг обективен критерий), се казва в становището.

Според наредбата от 2007 г. „За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.“. От КТ „Подкрепа“ предложиха цената на нощния труд да се увеличи десетократно – на 2,55 лева.

Повече четете на Investor.bg.