Стартира ваучерната схема за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар

Услуги на стойност 1.5 млн. лв. се предоставят на малки, средни и микро предприятия

14:45 | 15 октомври 2018
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Днес стартира Ваучерната схема на стойност над 1,5 млн. лева за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на пресконференция, на която бе обявен стартът й. Събитието бе обявено съвместно с председателя на Комисията по енергетика в НС Делян Добрев, със заместник-председателя на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански, с главния директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Християн Султанов. На брифнга участва и Александър Минев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, която ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. От днес малки, средни и микро предприятия могат да  кандидатстват за ваучери по схемата.

"Очакванията са да се възползват поне 30 компании, а стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лева, като това ще доведе до  мобилизирането на допълнителни 15 млн. лева., или активиране на 10 пъти повече средства от вложения публичен ресурс. Целта на схемата е мобилизация на капиталовия пазар и търсене на синергия с останалите инструменти на финансовия инженеринг, а основната задача е подкрепа на МСП при достъпа им до финансиране", каза Борисов и изтъкна, че по данни на есенната макроикономическа прогноза инвестициите в структурата на БВП ще имат растеж от 8,9 на сто до края на 2018 година в реално изражение, а през 2019 г. се очаква 9,5 на сто реален ръст на инвестициите в структурата на БВП.

„Икономическият растеж вече се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа“, каза още заместник –министърът и допълни, че от гледна точка на финансиране към частния сектор се очаква 2018 г. да завърши със 7,5 на сто реален растеж.

Преди да кандидатстват, фирмите трябва да проведат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли от 2016 г., с която да изберат борсов посредник и да подпишат с него договор, обяснено беше на брифинга.

Компаниите имат срок от девет месеца за набиране на капитала на борсата, като трябва да съберат поне 500 000 лева, за да бъде процедурата обявена за успешна. Оценката за допустимост ще е със срок от десет дни. Документи могат да подават за срок от 24 месеца, като могат да участват малки, средни и микро предприятия.

Ако схемата се развива успешно, още 2,4 млн. лева ще бъдат отпуснати по същата схема, а председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев посочи, че още в началото на следващата година може да стартира новата финансова схема и по нея да бъдат отпуснати допълнителни петдесет ваучера.