Израел обяви целите си за нетна въглеродна неутралност

16:44 | 25 юли 2021
Автор: Даниел Николов
Израел обяви целите си за нетна въглеродна неутралност

Израел заяви в неделя, че до средата на века ще намали емисиите си на парникови газове с 85% спрямо нивата от 2015 г., като част от международния тласък за ограничаване на глобалното затопляне.

Правителството одобри целта за 2050 г. и определи междинна цел за 2030 г. за намаляване на емисиите с 27% от нивата през 2015 г., годината, годината, договерена в Париж като глобални климатични споразумения.

Парижката сделка има за цел да ограничи глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий и за предпочитане с 1,5 градуса по Целзий, в сравнение с доиндустриалните нива.

„Поставихме си значими цели, изпълнихме навреме международния си ангажимент и най-важното - мобилизирахме цялото правителство“, каза министърът на опазването на околната среда Тамар Зандберг.

Израелското външно министерство заяви, че националните цели включват 96% намаляване на въглеродните емисии от транспорта, 85% намаление от електроенергийния сектор и 92% намаление в сектора на битовите отпадъци