9 тенденции, които трансформират сектора на производството

Как взаимосвързаността може да даде тласък на четвъртата индустриална революция

09:45 | 27 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Световната търговия на производствени стоки почти се е утроила между 2000 г. и 2017 г. – от 4,8 на 12,2 трилиона долара според СТО. А, ако погледнем САЩ, през 2018 г. производството заема 11,4% от БВП, пише Андрю Маккрит, старши директор „Маркетинг на решенията“ в Equinix.

Този ръст в приноса на производството към глобалната икономика се ускорява от дигиталната трансформация в световен мащаб. С бързото въвеждане на телематика по персонализиран дизайн, изкуствен интелект, Интернет на нещата (IoT) и напредналите свързани услуги, компаниите с дейност в сферата на производството променят своите модели за приходи и услуги. Същевременно те постигат по-голяма ефикасност и по-ниски разходи. Според PwC 81% от изпълнителните директори в сферата на индустриалното производство разчитат на оперативна ефикасност, за да стимулират своя растеж.

За да оцелеят, производителите трябва да си сътрудничат чрез регионални и глобални вериги за доставки и да получат информация спрямо данните от дигитални източници в реално време. Тази стратегия налага цялостен достъп до дистрибутирани контролни точки за взаимосвързаност в цял свят, които могат да осигурят защитени, високоскоростни интеракции и обмен на данни между отделни страни и машини.

Според доклада за тенденциите в производството на Microsoft Dynamics 365 в тази четвърта индустриална революция:

„Съвременните производители вече не просто създават, те са нишката, свързваща целия жизнен цикъл на продукта и, за да се развиват в днешната среда, те трябва все повече да разчитат на технологиите, за да задвижват пробивни иновации и да стимулират по-интелигентни операции.“

Тенденциите, които трансформират производството

Има няколко сили, чрез обединението на които се създава следващата индустриална революция в производството по цял свят:

Глобални тенденции в производството

Графика 1

1. 3D печат и хибридни машини

Опростяването на дизайна на производството и новите подобрени микролазери се въвеждат, за да се създадат компоненти от по-малък мащаб, което преди беше невъзможно.

2. Интеграция с веригите на доставки на бъдещето

Производителите все още ще създават, но това как техните продукти достигат пазара по по-интелигентен и гладък начин ще се промени във „Веригите на доставки на бъдещето“. Пример за това са Nike с техните обувки по поръчка или пък автомобилната индустрия, която все повече се взема предвид мнението на потребителите относно персонализациите.

3.  Виртуална простота в реално време

Все по-често производителите използват инструменти за сътрудничество на добавената реалност (AR) (например Microsoft HoloLens) за проучване на продукти, дизайн и производство. Това значи, че голям обем графични данни преминава през производствените мрежи  и се съхранява в облака за продуктово проучване, дизайн, прегледи или демонстрации.

4. Свързаният живот

Тъй като големите данни, анализите и IoT се изместват към основния поток, повече производители ще се възползват от големи обеми информация при взаимосвързаните модели на веригите на доставки, за да доставят правилните продукти на клиентите навреме или дори по-рано от очакваното.

5. Заплахи за киберсигурността

Изискванията за гарантиране на сигурността и защитата на системите и данните от хакерски атаки и експлоатация, както и спазването на регионалните и глобалните регулации за поверителност на данни, са важен приоритет за производителите при все по-ускореното внедряване на дигиталните технологии.

6. Масова персонализация

Дигиталната икономика обещава на потребителите, че могат да получат всичко точно, както го искат. Това включва не само създаването на продукти, но и на услуги, където модификацията дава висока добавена стойност.

7. Иновации и изобретения на по-ниска цена

В този толкова продуктово ориентиран пазар, рискът не идва от големите корпорации, а от стартъпи, които агресивно успяват да отговорят на новото търсене по по-рентабилен начин.

8. Липсата на умения и истинските роботи

Роботите, които „чувстват“ и „диференцират“ своето програмиране, за да извършват по-гъвкави задачи стават все по-популярни. В резултат на това средно 90% от работното време на служител може да се повлияе от интелигентните технологии чрез добавена реалност или автоматизация. [iv] Това води до липса на умения сред служителите, които трябва да се насочат от ръчна работа към управление на машини.

9. Бизнес мрежи в реално време

Новите „виртуални компании“ трябва да работят в реално време, както социалните мрежи, за да подсигурят успеха на техните продукти. Ще е необходимо да открият, свържат и да си взаимодействат с нужните търговски партньори и ресурси, за да бъдат активни в днешния динамичен дигитален свят.

- Решаване на основните проблеми и ограничения в производството чрез взаимосвързанност

- Посочените по-горе тенденции предлагат огромни възможности на производителите, но същевременно налице са и някои предизвикателства:

- Невъзможността постоянно да се оптимизира ефективността на разходите ограничава рентабилността на производството.

- Несвързаните помежду си продуктови дизайнери, производители и данни възпрепятстват въвеждането на ефективни промени и иновации.

- Служители и процеси, работещи „на парче“, забавят сътрудничеството в организацията, а също и извън нея, с което се бави и цялостният прогрес.

- Традиционните компании в сектора са монолитни и не осигуряват видимост към изискванията на клиентите, нито възможност за контрол, персонализация и проследяване на производството.

- Трудностите при въвеждане на облачни и други нови технологии забавя постигането на ефикасност и целите за достигане на пазара.

- Защитата на интелектуалната собственост не е напълно разбрана, внедрена и контролирана.

Компаниите от сектора могат проактивно да отговорят на тези предизвикателства чрез дистрибутиране на контролните точки за взаимосвързаност в стратегически отдалечени местоположения на локално, регионално и глобално ниво. Частната взаимосвързаност свързва хора, локации, облачни решения и всичко останало директно и сигурно. Това осигурява възможност за по-рационализиран информационен обмен между множество страни/машини, което води до по-добро сътрудничество и навременни улавяне и анализ на данните, които да предоставят информация в реално време.

Четвърто издание на Индекса за глобалната взаимосвързаност (GXI) – пазарно проучване, публикувано наскоро от Equinix, прогнозира, че инсталираният капацитет за частна взаимосвързаност в сектора на производството ще нарасне с 36% на годишна база между 2019 г. и 2023 г. и ще достигне 1 319 терабита. [v] За да добавим контекст, частната свързаност в сектора на производството заема 8% от общия прогнозиран капацитет на глобалната взаимосвързаност на всички сектори в световен мащаб.

Директната и сигурна взаимосвързаност със служители, партньори и клиенти, мрежи и облаци, както и системи и данни, чрез глобален център за данни и платформа за взаимoсвързванoст, задвижва дигиталната трансформация. Използвайки гъвкавостта на софтуерно дефинираната взаимосвързаност и виртуализацията на мрежата в стратегическите контролни точки за взаимно свързване, можете да преместите Вашата ИТ инфраструктура от централизиран, затворен модел към дистрибутиран, интегриран модел в дигиталната (edge) среда, където се осъществява Вашият бизнес.

Чрез използване на частна взаимосвързаност за дистрибутиране на ключова за производството ИТ инфраструктура в близост до партньорите от веригите на доставки, дигитални екосистеми и клиенти в дигиталната (edge) среда, можете да улесните обмена на данни между няколко страни чрез високоскоростни комуникации, без забавяния. Непосредствената, директна и сигурна взаимосвързаност оптимизира и мащабира сътрудничеството и анализа на данните, идващи от различни цифрови източници (напр. IoT сензори, роботика, машини) за по-бърза работа и информация за клиентите. С развитието на нови производствени екосистеми в дигиталната (edge) среда, където производителите и техните партньори от веригите на доставките се доближават физически, те могат да достигат пазарите по по-рентабилен начин по-бързо и най-добре да отговарят на нуждите на своите клиенти.

Графика 22

За повече информация относно най-добрите практики за извършване на дигитална трансформация в производството и подобряване на ИТ операциите, сигурността и устойчивостта чрез взаимосвързаност, можете да прочетете наръчника за производство в дигиталната среда, както и този уебинар за дигиталната трансформация в производството.