Пандемията може да отключи десетилетна пенсионна криза в Европа

Правителствата трябва да задействат реформи, предупреждават от неправителствената организация Better Finance

13:28 | 29 септември 2020
Обновен: 13:32 | 29 септември 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Коронавирусната пандемия нанася удар на пенсионните системи в Европа, като засилва натиска върху държавните ръководители да задействат реформи за предотвратяване на десетилетна пенсионна криза, предупреждава влиятелната неправителствена организация Better Finance, която защитава интересите на потребителите на финансови услуги на европейско ниво, цитирана от Financial Times.

Голям ръст на безработицата ще свие данъчните приходи, използвани за финансиране на държавните пенсии, и ще намали вноските в програми за спестявания за пенсия, управлявани от работодатели и физически лица.

Същевременно намаляването на лихвите и новите програми за изкупуване на облигации, подкрепени от правителствата, свиват печалбата на пенсионните фондове от инвестициите им с фиксирани приходи.

Гийом Праш, управляващ директор на Better Finance, която представлява спестяващите хора в Европа, казва, че икономическите затруднения и извънредните мерки на правителствата в отговор на пандемията са „перфектната комбинация“ за унищожаване на дългосрочната стойност на спестяванията за пенсия.

„Правителствата явно избират да пожертват защитата на спестяващите за пенсия за сметка на изкуствено намаляване на разходите за обслужване на дълговете на страните членки на ЕС, предоставяйки безпрецедентни субсидии под формата на отрицателни лихви и големи покупки на държавен дълг“, отбелязва Праш.

Още преди COVID-19 спестяващите са били изправени пред предизвикателства да генерират достатъчно доходи за пенсионирането си. Better Finance е направила анализ на данни за частни пенсионни фондове в 18 европейски страни за 20 години напред и установила, че фондове за проследяване, чиито инвестиции са разпределени поравно в акции и облигации, се представят по-добре от голямото мнозинство пенсионни продукти, като високите такси намаляват възвръщаемостта за спестяващите.

Докато пенсионният фонд Dutch Pillar II, в който влагат средства както работодатели, така и служители, е постигнал годишна възвръщаемост от 5,5% след такси и инфлация през десетилетието до 2019 г., еквивалентни фондове в други страни не успяват да достигнат това равнище.

Доброволни пенсионни фондове, финансирани с частни средства, които са в т. нар. „трети стълб“ на осигурителната система, са постигнали реална нетна годишна възвръщаемост от едва 1,3% във Франция, 1,6% в Германия и 2% в Италия през последния 10-годишен период.

Възвръщаемостта като цяло се е подобрила значително през 2019 г. благодарение на процъфтяващите пазари на акции и облигации, но някои от ръстовете са заличени тази година.

Големите вариации в представянето на пенсионните фондове в страните членки тревожат ръководителите на ЕС. Better Finance призова регулаторите да наложат стандартизирано обявяване на данни за представянето на пенсионните фондове в миналото, за да могат спестяващите по-лесно да сравняват продукти. Тя също така призова ЕС да защити спестяващите за пенсия, ако застрахователни компании, които са ключови доставчици на пенсионни продукти, фалират.

Продължението на материала четете на Investor.bg.