ЕС отпуска близо 314 млн. евро на иновативни компании за борба с коронавируса

Избрани са стартиращи предприятия и МСП от 16 страни

14:13 | 8 юни 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за Европа, съобщи представителството на ЕК в България. 

Така в този кръг на финансиране общите инвестиции от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще достигнат 314 млн. евро. По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви:

“Огромният талант и преломните идеи на иновативните европейски предприятия ни дават надежда. Нашата повишена подкрепа за Европейския съвет по иновациите ще отключи техния потенциал, така че да се справим по-добре с коронавируса и да подпомогнем възстановяването. Европейският съвет по иновациите откликна бързо на кризата с коронавируса и показа гъвкавостта и положителното въздействие на финансирането от ЕС.”

Избраните 36 фирми, които ще допринасят за борбата с коронавируса, ще работят по новаторски проекти, например разширяване на производството на кърпички за биологично обеззаразяване, разработване на системи за наблюдение на вентилацията, които осигуряват за оказващите първа помощ данни в реално време за качеството на предоставяната на пациента вентилация, създаване на платформа за антитела за лечение при тежки случаи на зараза и много други.

Освен това на 139 фирми, които се занимават с този проблем, но в сегашния кръг не можаха да получат финансиране поради бюджетни ограничения, беше присъден новосъздаденият Печат за високи постижения в борбата с COVID-19. Този специален знак отчита значимостта на техните предложения и следва да им помогне да привлекат финансиране от други източници.

Други 36 фирми, които имат готовност да се включат в плана за възстановяване за Европа, ще работят по редица проекти от различни сектори — например проектиране на по-здрави и по-високи кули за вятърни турбини (тези кули ще се изграждат от дървени модули и ще могат да намалят сериозно разходите за вятърна енергия), създаване на система за производство на органични торове и разработване на основано на блокверига решение за устойчиви практики за рециклиране в помощ на производителите.

Допълнителни 679 печата за високи постижения бяха дадени за висококачествени предложения, които са изпълнили критериите за финансиране от ЕСИ, но не можаха да получат средства поради ограничения бюджет. През март за финансиране чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ кандидатстваха рекорден брой стартиращи предприятия и малки и средни предприятия (МСП) — близо 4000, от които над 1400 предложиха иновации за справяне с коронавируса.

Поради това за този кръг на финансиране наскоро бяха разпределени допълнителни 150 млн. евро, с което общата сума достигна 314 млн. евро. За подпомагане бяха избрани стартиращи предприятия и МСП от 16 страни, в това число 12 държави — членки на ЕС, Обединеното кралство и 3 асоциирани държави.