МВФ: Инвеститорите не са готови за изменението на климата

Понастоящем цените на активите не отразяват риска от екстремни метеорологични събития, които могат да струват 1 трлн. долара годишно, започвайки от 2050 г.

21:30 | 29 май 2020
Снимка: Gabriella N. Baez/Bloomberg
Снимка: Gabriella N. Baez/Bloomberg

Според Международния валутен фонд (МВФ) инвеститорите по света подценяват финансовите рискове от изменението на климата, пише Bloomberg.  

С нарастването на глобалните температури тежките климатични събития могат да засегнат компаниите, притежаващи активи в райони, засегнати от суша, наводнения, горски пожари и бури. Това се посочва в Доклада за глобалната финансова стабилност на МВФ.  

Понастоящем цените на активите не отразяват риска от екстремни метеорологични събития, които могат да струват 1 трилион долара годишно, започвайки от 2050 г., заяви МВФ.  

Глобалните температури са се повишили с 1,1 градуса по Целзий от прединдустриалните времена. При сегашните нива на емисиите на парникови газове се очаква да се повишат с 3 градуса по Целзий до края на века според Междуправителствената комисия на САЩ по изменението на климата.  

Подобно увеличение може да доведе до необратими екологични събития, от засушаване до повишаване на морското равнище, и да направи някои райони на планетата необитаеми.  

Броят на екстремните метеорологични събития - суша, горски пожари, наводнения и бури, е скочил четири пъти от 80-те години на миналия век, достигайки средно 200 на година за последните 20 години, сочи докладът на МВФ.  

Цената на тези климатични бедствия също се покачи - повишава се от 22 милиарда долара през 80-те години до над 120 милиарда долара годишно, като същевременно държи стабилните 0,2% от глобалния брутен вътрешен продукт през последните 30 години.  

Въпреки това, въздействието на екстремните метеорологични събития върху цените на акциите като цяло е скромно, тъй като инвеститорите в голяма степен омаловажават потенциалните рискове, се посочва в доклада на МВФ.  

„Инвеститорите трябва да изискват премия за притежаване на активи, изложени на бъдещо увеличение на физическия риск, предизвикано от изменението на климата“, се казва в доклада.  

„Внезапна промяна във възприятието на инвеститорите за този бъдещ риск може да доведе до спад в стойността на активите, което ще образува пулсиращ ефект върху инвестиционните портфейли и балансите на финансовите институции“, добавят още от МВФ.  

Фондът призна, че има няколко препятствия:  

Тези, които инвестират в акции в средносрочен и в краткосрочен план, се сблъскват с „плашещо информационно предизвикателство“ с изследвания, които са дългосрочни по своята същност. Също така няма регулация или стандартен метод за разкриване на рисковете за климата в много страни.  

Но инвестиращите в облигации започнаха да оскъпяват климатичните рискове, тъй като доходността е пряко свързана с резултатите във времето - например, общинският дълг на САЩ в регион, който е изправен пред риск от наводнения заради повишаването на водните нива.