Германското правителство очаква дефицит от 7,25% през 2020 г.

В момента коефициентът на дълга е малко под 60%

19:10 | 22 април 2020
Обновен: 10:28 | 6 юни 2020
Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Германското правителство очаква държавен дефицит от 7,25% от брутния вътрешен продукт (БВП) тази година. Това разкриват данни от германската програма за фискална стабилност 2020, одобрена от кабинета. С годишния доклад федералното правителство съобщи на Европейската комисия (ЕК) своята оценка на развитието на публичните финанси, пише Der Spiegel.

Съотношението на дълга като дял от БВП се очаква да нарасне до 75,25%. В момента коефициентът на дълга спрямо БВП е малко под 60%.

"Настоящата прогноза е свързана с високите нива на несигурност", става ясно още в доклада. Посочените в него изчисления все още се основават на данни, които скоро биха били неактуални.

Настоящата германска програма за фискална стабилност е изготвена и координирана на ранен етап от развитието на кризата около коронавируса. Степента на отрицателното икономическо въздействие на пандемията е трудно да бъде точно определена.

Икономистите също са скептично настроени към пазарната конюнктура и брутния вътрешен продукт за 2020 г., който се очаква да спадне с 5,5% - което към момента все още е оптистимична прогноза.

Германия, като експортноориентирана страна, е особено уязвима от слабостите на външните пазари.