Най-сериозната кредитна криза след Голямата депресия заплашва американците

Банките и компаниите, анализиращи кредитния пазар, обаче не знаят как да се справят с нея

14:15 | 20 март 2020
Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg
Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg

Американските потребители се изправят пред вероятно най-сериозната кредитна криза след Голямата депресия, а кредиторите и компаниите, анализиращи кредитния пазар, не знаят какво да направят, пише The Wall Street Journal.

На фона на разпространението на коронавируса хиляди служители от всички сектори са изправени пред опасността да останат без работа, което ще доведе до все повече пропуснати плащания по ипотечни кредити и други заеми.  

Кредиторите все още не отчитат значителен ръст на пропуснатите плащания, но отражението на кризата може да бъде значително. Ако кредитополучателите започнат да не изпълняват задълженията си, това може да доведе до загуби на домове или автомобили. В дългосрочен план това може да натежи на кредитните профили на компаниите, застрашавайки възможността им да теглят заеми за много години напред.

Някои кредитори вече обявиха програми, предназначени да помогнат в настоящата ситуация. Citigroup например увеличава лимитите на разходите за определени картодържатели, разглеждайки случаите индивидуално. JPMorgan отлага крайните дати за вноските по заеми за някои кредитодържатели, включително за заемите за автомобил, както и за жилищните кредити. Goldman Sachs позволява на кредитополучателите, които имат лични заеми от нейната потребителска банка Marcus, да се регистрират, за да забавят плащанията си с един месец. 

Все пак очакваното икономическо забавяне може да засегне много американски потребители, затруднени с изплащанията по кредитите си и преди пандемията. Американците изпаднаха в дългове през последното десетилетие на фона на увеличаващите се цени и сравнително бавния ръст на заплатите. Балансите на потребителските дългове, включително по отношение на кредитни карти, заеми за автомобил и студентски кредити, са близо до рекордни нива.

Кредиторите и компаниите, анализиращи кредитния пазар, все още се опитват да установят какво могат да направят, за да подпомогнат потребителите. Някои смятат, че облекчения трябва да има за всички кредитополучатели или поне за тези от тях, които поискат такова. Друго мнение е, че изискването хората да докажат, че са пряко засегнати от коронавируса, би могло да бъде непрактично, като се имат предвид непреките икономически ефекти на вируса. Това също би могло да бъде трудно за изпълнение чисто логистично, ако компаниите оставят служителите си от отделите за обслужване на клиенти да работят от домовете си.

Законодатели попитаха основните американски компании, анализиращи кредитния пазар, включително Equifax, Experian и  TransUnion, какво могат да направят, за да минимизират щетите за потребителите, ако масово започнат да пропускат вноските си по кредитите.

Като цяло кредиторите предоставят информация за своите кредитополучатели, включително пропуснати плащания, на фирмите, анализиращи пазара. Тези фирми, от своя страна, събират и подават информацията обратно на заемодателите, за да им помогнат да решат на кого да отпуснат кредит. Тази информация също се използва за изчисляване на кредитните профили на хората.

Повечето кредитори за момента не са посочили дали ще пропуснат отчитането на липсващи кредитни плащания към анализаторските компании заради разпространението на коронавируса. А компаниите планират да продължат да включват данните за липсващи плащания в кредитните си доклади.