Deutsche Bank издържа първата част от американския стрес тест

В следващия четвъртък Фед ще публикува резултатите от втората и по-подробната част от стрес теста

11:41 | 22 юни 2019
Обновен: 19:50 | 6 юни 2020
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

В САЩ Deutsche Bank премина първата част от годишния стрес тест за големите банки. Това обяви Федералният резерв (ФЕД) в петък. Всичките 18 участващи банки са имали стабилна капитализация. "Резултатите потвърждават, че нашата финансова система е устойчива", заяви вицепрезидентът на Фед Рандъл Куорсл в петък във Вашингтон, цитиран от германския седмичник Die Zeit.

Стрес тестът симулира, че се състои мащабен икономически спад и безработицата нараства рязко. Дори при тези трудни финансови и икономически условия банките би трябвало да продължат да могат да отпускат заеми и да упражняват своята дейност. За американското дъщерно дружество на Deutsche Bank (DB USA) Федералният резерв стигна до заключението, че съотношението на капитала и коефициентът на ливъридж няма да достигнат критични нива дори при по-продължителен и негативен икономически сценарий за девет тримесечия. Deutsche Bank обяви в петък, че минималните нива, изисквани от регулаторите, са значително надвишени, пише още Die Zeit.

Deutsche Bank обаче премина само първата част от теста. В следващия четвъртък Федералният резерв ще публикува резултатите от втората и по-подробната част от стрестеста за чуждестранните банки. Той се смята за по-голямото препятствие. Чрез тази част от теста Deutsche Bank вече се провали три пъти. Миналата година единствено тя не го преодоля. Тази година американските институции бяха освободени от обширния тест.

Водещи мениджъри от института очакват условия за дъщерното дружество на инвестиционната банка на САЩ, дори ако трябва да преминат стрес теста, докладват трима души, запознати с процеса. Лицата предположиха, че Федералният резерв ще продължи да забранява на инвестиционните банкери да прехвърлят пари на германската компания майка без предварително одобрение. Също така те очакваха от Фед да насърчи САЩ да продължат да подобряват системата си за проверка на сделките и рисковете.

Ръководството на банката се надява, че DB USA ще премине този стрес тест с известни условия след подобряване на управлението на риска и капиталовото планиране. След няколко разговора с представители на Фед през последните месеца банковите мениджъри сега са по-уверени. Централната банка обаче все още не е решила окончателно. Ето защо все още DB USA биха могли да се провалят за четвърти път след 2015, 2016 и 2018 г.

В публикацията на Die Zeit се споменава още, че трестестовете се провеждат редовно от надзорните органи в много страни след финансовата криза от 2008-2009 г. В Германия и Европа Европейската централна банка (ЕЦБ) е отговорна за това. Целта е да се гарантира, че кредитирането при срив на финансовите пазари няма да прекъсне рязко и банките да не трябва отново да бъдат спасявани с данъчни пари.

Deutsche Bank е най-голямата банка в Германия и една от най-големите банки в света. Т.е. тя принадлежи към групата институции, които са критично третирани от надзорниците поради своя мащаб, взаимосвързаността във финансовата система и дейността си.