ЕЦБ отново запази лихвите без промяна

Очаква се основните нивата им да останат същите поне до лятото на 2019 г.

15:16 | 25 октомври 2018
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвите без промяна, като потвърди, че нетните покупки на активи ще приключат през декември само ако макро данните отговарят на средносрочните предвиждания за инфлацията. Това става ясно от решение на ЕЦБ относно паричната политика, публикувано на сайта на институцията.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Още през юни централната банка очерта плановете си да прекрати мащабната си програма за изкупуване на облигации през декември и намекна, че лихвените проценти вероятно ще останат на настоящите ултраниски нива поне до лятото на 2019 г.

Вижте повече на Investor.bg.