Тайният свят на захарта

Търсенето на алтернативни съставки за заместването за захарта се налага като сериозен инвестиционен тренд

09:00 | 2 ноември 2022
Обновен: 13:17 | 2 ноември 2022
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Oт Преслав Райков

Докато ритмично разбърквате лъжичката с бяла кристална захар в кафето си и проверявате курса на долара, котировките на петрола и прогнозата за времето, най-вероятно не си давате сметка, че именно те са едни от основните движещи фактори в цената на захарта на международните пазари. Разбира се, не трябва да пропускаме, че и количеството захар в кафето на Роберто Кампос Нето – гуверньора на Бразилската централна банка, също оказва огромно влияние върху цените на белият кристал. Страната е най-големият производител на захар в света и валутните и финансови политики водени от Banco Central do Brasil се отразяват силно върху захарната индустрия там и експорта на суровината по света.

През последните 15 години масово се налага мнението, че захарта е вредна за здравето.   Доказват го безспорно научните факти. Ако не бъде употребявана в правилните продукти, в подходящата форма, дозировка и норма, захарта носи много негативи за здравословното състояние на хората. Ограничаването на консумацията на захар в днешно време е изключително трудно, и почти невъзможно. Прекомерната употреба на кристалната бяла захар насърчи Световната здравна организация да наложи мнението, че захарта е по-добре да бъде ограничена и дори изключена от живота и диетата на хората. Но като суровина захарта е много по-важна от редица други хранителни съставки, които днес човечеството успешно е опитомило в името на физическата и психическа наслада от живота. Захарната индустрия,  сама по себе си, осигурява голяма част от приходите, с които многомилионното население в редица развиващи се страни заети в сектора, си осигурява икономическото съществуване, а световните пазари на захар имат логика, която остава скрита за обикновенния човек.

Сладки пазари  През 2021 глобалният пазар на рафинирана трапезна захар достигна обем от 185 млн. т, а през 2027 се очаква да достигне 206,6 млн.т., нараствайки с обем от 1.8% годишно, Основните първични суровини за производството на захар са захарната тръстика и захарното цвекло, които се отглеждат в различни климатични зони по света. Захарното цвекло процъфтява при по-студено и влажно време, а захарната тръстика точно обратното - тя вирее в топли, тропически райони. В днешно време, по-голямата част от глобалното производство (70%) на захар идва основно от захарната тръстика, като само 20% от световните количества се произвеждат от захарно цвекло - основно в Европа. Интересен факт е, че за периода от 2000-2018 захарната тръстика представлява приблизително 20% от световното производство на земеделски култури - стойност почти два пъти по-голяма от дела на царевицата,  която е втората най-произвеждана земеделска култура в света (FAO, 2020)

Първичните суровини за производството на захар са достъпни по целия свят, а в почти всички тропически и субтропични региони отчитат тяхното отглеждане, като и генерират основна част от икономическите дейност в тези райони, попадащи в сектора на развиващите се страни. В голяма част от основните страни произвеждащи захар, захарната тръстика вече стана култура с голямо социално-икономическо значение,
а напоследък захарната тръстика претърпя бързо разрастване, заемайки площи от други култури, пасища и гори. 

Основно две страни - Бразилия и Индия, доминират в световното производство и износ на захар и рафинирани захарни продукти. Индия представлява около 20% от общия обем на производството на захар в света, и основно произвежда и изнася бяла захар с по-ниско качество, докато Бразилия предимно е насочена в износа на нерафинирана захар. За последният земеделски маркетингов сезон през 2019-20 г. Индия успя да произведе 27.4 милиона тона захар, а заетите в сектора на отглеждане на захарна тръстика наброяват почти 50 милиона души, което е съществен принос към редица местни икономики. На територията на трите основни региона за отглеждане на насажденията – Утар Прадеш, Карнатка и Махараштра са съсредоточени над 500 фабрики за преработка и рафиниране, от общо 732 за страната. Индия е и най-големият потребител на захар в света.

От своя страна Бразилия заема почти 25% от световното предлагане на захар, и отговаря за рекордните 42% от общият експорт на суровината в световен мащаб. Интересен факт, е че Бразилските фермери могат да произвеждат големи количества захарна тръстика в много малка част от обработваемата земя. Само 1%. от общите земеделски площи в страната са заети от захарна тръстика. Производството на захарна тръстика в Бразилия също е ключов сектор за социалното развитие в страната. Около 40% от захарната тръстика, преработена от бразилските фабрики, се доставя от 712 000 независими фермери, а по закон износът на захар от Бразилия за Европа трябва да се осъществява през североизточния регион на Бразилия, който е и един от най- икономически затруднените за развитие райони на страната.

Конкурентен сблъсък 

В икономически план захарта има пряк конкурент, за който мнозина не подозират. Това е производството на етанол (етилов алкохол) използван основно, като суровина в индустрията за биогорива. Въпреки че захарта е критична съставка в много хранителни продукти, тя е и основната суровина за производството на етанол. Етанолът е задължителен, като добавка към моторните горива в много страни, като има за цел да намали замърсяването от превозните средства чрез намаляване на въглерода в техните емисии.

Доказано е, че изгарянето на етанол в двигателите с вътрешно горене генерира с до 70% по-малко въглеродни емисии в сравнение с конвенционалните горива. От дълги години етанолът се е доказал, като подходящ източник на гориво за двигателите с вътрешно горене. По-ниско емисионното гориво също може надеждно да се смесва с бензин, за да се ограничи общото количество суров петрол, необходимо за постигане енергийните изисквания на съвременните горива. Именно тук идва и корелацията с цените на петрола на международните пазари.

Бразилия и САЩ са двата най-големи производители на етанол в света, но в САЩ царевицата е основната съставката на биогоривото, докато в Бразилия всичко е свързано със захарта, и затова промяната в цените на петрола се отразяват директно и върху стойността на захарта. Бразилският етанол от захарна тръстика представлява 18% от производството на възобновяема енергия в страната. Емпирично е доказано, че цената на етанола в международен план е пряко свързана с тази на суровия петрол на международните борси. И когато цените на петрола са високи, пазарът започва да търси заместители и добавки, които да намалят цените на горивата за крайния потребител. Това води до повишено търсене на етанол за производството, за който като суровина се използва захарната тръстика. Този процес на повишено търсене на захарна тръстика от производителите на етанол създава недостиг на суровината за производството на захар, и съответно цената на захарта се покачва почти пропорционално с повишението на цената на петрола. Такъв свеж пример бе е и покачването в цените на суровия петрол от в началото на октомври, веднага след като ОПЕК+ обяви свиване на производството с 2 млн. барела на ден. Това даде силен тласък на търговията с етанол, и съответно задвижи покачването на цените и на захарта на международните пазари.

Промените в курса на бразилския реал спрямо долара също влияят върху цената на захарта. Подобно на другите основни суровини, цената на захарта на международните пазари е котирана в щатски долари. В същото време, производствените разходи обикновено се изчисляват в бразилски реали. Когато южноамериканската валутата пада спрямо долара, производителите в Бразилия имат по-ниски производствени разходи. В същото време експортът на стоката, е в състояние да донесе повече по отношение на щатски долари.

Цените на най-търгуваните захарни фючърси на международните борси в Ню Йорк, Лондон, Сингапур и Амстердам, се повлияват силно и от политическите развития в основните страни-производителки. Такава взаимосвързаност може бързо да се установи от събитията в Тайланд, когато цените на захарта намериха силна подкрепа, след като правителството в Банкок обяви, че ще предостави за период от две години държавни субсидии за биогорива. Тайланд е четвъртият по обеми производител на захар в света и трейдърите възприеха новината като подкрепяща цената поради факта, че субсидиите може да намалят количеството захар, което Тайланд има за износ, тъй като насърчават производителите в Тайланд да увеличат производството на етанол, вместо да изнасят захарта.

Ако светът иска да продължи да се наслаждава на неустоимите захарни изкушения, ще се наложи да намалим негативните климатични ефекти от икономическата активност. Прогнозира се, че изменението на климата може да има тежки последици за производството на захарна тръстика в света, особено в развиващите се страни поради относително ниския капацитет за адаптиране на тази земеделска култура, както и високата уязвимост към природни анамалии. Това не е в ущърб само за крайните потребители на захар, но и в основната си част носи вреди на обществата, които са заети с отглеждането и преработката на суровината.

Нездравословен живот и сладки данъци

В съвременната хранителна система е изключително предизвикателно да ограничим консумацията на захар - основен фактор, водещ  до затлъстяване, диабет и кариес в световен мащаб. Според последните данни на Световната Здравна Организация (СЗО), нарастването на затлъстяването в световен мащаб се е увеличило почти три пъти от 1975 насам, и днес, приблизително 39% от възрастните са с наднормено тегло, а 13% страдат и от прекомерно затлъстяване. По-притеснителни обаче са данните за подраастващото поколение, при които се констатира, че около 41 млн. деца на възраст под 5 г. са с наднормено тегло или затлъстяване, а броят на децата и юношите с регистрирано затлъстяване се е увеличил с от 11 млн. през 1975 до 124 млн. през 2016 и продължава да нараства.

Затлъстяването и наднорменото тегло не са единствените здравословни проблеми, свързани с прекомерната употреба на захар. Установено е, при консумиращите редовно подсладени напитки – 1 до 2 кутийки на ден (250 мл.) или повече – е регистриран с 26% по-голям риск от развитието на диабет тип 2, отколкото при другите хора. В глобален мащаб броят на хората с диабет се е увеличил от 108 млн. през 1980 до 537 млн. през 2021. А прогнозата сочи, че ще достигнет 643 млн. до 2030. По данни на СЗО, диабетът е причина за над 6,7 милиона смъртни случая всяка година, а разходите за здравните системи за лечение на болестта възлизат на $966 млрд. - или почти 9% от общите разходи за здравеопазване в света.

Не е тайна, че подсладените напитки са основен източник на захар в съвременната диета, а консумацията им нараства лавинообразно - особено сред младите. Средно една кутийка подсладена напитка съдържа около 40 г свободни захари, или еквивалента на около 10 супени лъжици трапезна захар.

Товае причината все повече държави да въвеждат ефективен данък върху използването на захар в различни храни и напитки. Във Великобритания това вече е факт с въведения през 2018 „данък върху захарта“, официално наречен „налог върху индстрията на безалкохолни напитки (Soft Drinks Industry Levy (SDIL). Данъкът налага такса от 24 пенса за напитки съдържащи 8 г захар на 100 мл, и 18 пенса на литър за тези с 5-8 г захар на 100 мл, директно платими от производителите в хазната на кралството.

Данъкът върху захарта не е първото усилие за намаляване на употребата й в Обединеното кралство. Преди няколко години здравните власти на Острова призоваха за 20% намаляване съдържанието на захар в хранителните продукти до 2020, но въпреки това, докладът на Public Health England (PHE) от май т.г. констатира, че производителите на храни и супермаркетите са успели да намалят съдържанието на захар само с 2%. Междувременно цифрите на затлъстяването продължават да нарастват безмилостно и влизат в противоречие с ефективноста на данъка. Новият британски премиер Лиз Тръс наскоро отвори риторика в посока на премахване на този данък и се обяви срещу намесата на държавата в живота на хората с налагане на правила как, с какво и кога да се хранят. Предложението беше посрещнато изключително негативно от здравните власти, които обявиха, че това е проблем на обществото, с който всички съвместно трябва да се справят.

В САЩ все още няма общонационален данък върху захарта в напитките, въпреки, че някой от щатите и градовете са приложили такива решения. В Бъркли – Калифорния, през 2015 беше въведен данък от в размер на 10%, или едно пени за течна унция. Данъка се отразява с допълнение от около 12 цента към цената на една стандартна кутия от безалкохолна напитка, но изчисленията показват, че данъкът намали продажбите с близо 10%  и увеличи броя на хората, които си купуват вода вместо кола.  Приложимостта на данъците върху захарта в напитките много зависи от нивото и икономическото развитие на общността където се прилага. За разлика от Бъркли, където повечето от хората попадат в т.н средна класа и имат доходи над средните и по-високо ниво на образование, в щата Филаделфия предложеният данък не беше посрещнат особено радушно от местните жители. Факт е, че Филаделфия е доста по-ниско развит икономически, и повечето от обитателите там попадат под чертата на средната класа в Америка.   

В Европа, някой страни вече успешно прилагат данъчната стъвка за добавената захар към безалкохолните напитки. В Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Латвия, Монако, Норвегия и Португалия към момента са налице ефективно приложени данъчни ставки върху напитките, съдържащи захар. Въпреки препоръките на СЗО за налагане на повсеместни данъчни ставки за добавената захар, все още само 10 от 53, или само 19% от страните в Европа са одобрили данъчни мерки.

В търсене на сладки алтернативи

Производителите също променят технологиите си и активно търсят заместители на захарта в продуктите си. Нарастващото търсене на нулевокалорични или нискокалорични продукти, съчетано с нарастващата осведоменост на потребителите по отношение на заместителите на захарта, е основният фактор, допринасящ за растежа на пазара на заместители на захарта. Очаква се той да отбелязва ръст от 5,5% годишно и да достигне оценка от над $27,62 млрд. до  2028 г. - от $17,06 млрд. през 2019. Освен хегемоните в хранително-вкусовата промишленост като Cargill, ADM, Tate&Lyle, Mondelez и Nestle, които инвестират изключително много в разработки за заместване на захарта в индустриалните производства, през последните години сеи наложиха и някои иновативни решения, разработени от стартиращи фирми. Базираният в САЩ стартъп Sugar 2.0 успя да произведе истински заместител на захарта на базата на тръстикова захар, който обаче съдържа и голямо количество разтворими фибри. Това свойство на фибрите позволява по-доброто усвояване на захарите в организма и стабилизира нивата на кръвната захар и холестерола. Заместителят на захарта на Sugar 2.0 помага на пациентите с диабет, затлъстяване и други свързани здравословни проблеми, да балансират консумацията на захар в организма.

Наскоро, израелската стартираща компания за хранителни технологии - Resugar приключи кръга на финансиране от серия А, и набра $3 млн. От компанията твърдят, че имат капацитета да доставят първия в света „безкомпромисен“ заместител на захарта. Неговото изцяло естествено съединение има вкус и поведение, идентично със захарта, но без никакви вредни ефекти върху здравето, твърдят основателите Нив Бен-Ами и Рон Ливни. Капитала привлечени в този кръг на финансиране, ще отидат за глобалната експанзия на стартъпа, като компанията се надява да го интегрира в широкомащабни индустриални операции. Патентованото съединение на Resugar се произвежда чрез ензимен процес, разработен в партньорство с Израелския технологичен институт. Резултатът от този ензимен процес е заместител на захарта, който може да се похвали със 70-80% по-малко съдържание на захар и почти 50% по-малко калории. Освен това е изцяло на растителна основа и има нисък гликемичен индекс, което го прави потенциално по-добър за тези с диабет.

Швейцарският стартъп SAGANA извлича нектара от кокосови цветове и произвежда подсладител. Компанията, приложи бизнес модел, в който фермерите на кокосови орехи извличат нектар от кокосовия цвят на растението и използва традиционните методи за използване на минимална топлина за изпаряване на съдържанието на вода в нектара, което позволяват задържането на всички минерали и витамини. Този заместител има нисък гликемичен индекс и е богат на калий. Кокосовата захар, известна още като палмова захар, е растителен заместител на захарта, богат на различни минерали като калий, натриев магнезий и желязо. За разлика от рафинираната захар, кокосовата захар има значително ниско количество фруктоза, като също е полезна и за черния дроб.

Стевията - друг добре познат заместител на захарта също е впрегнат в търсенето на роботещи решения за подслаждането на световната диета. Това е естествен подсладител, който помага за контролиране нивата на инсулин, като същевременно управлява стомашно-чревния дистрес, и има нула калории и въглехидрати. Стевията помага за намаляване на общата консумация на рафинирана захар и насърчава по-здравословните навици в храненето. Израелският стартъп Heylo разработва своя едноименен подсладител Heylo - патентована смес от стевия и диетични фибри, която ще се прилага в сектора за храни и напитки. Три версии на Heylo, а именно заместител на бяла захар, заместител на кафява захар и алтернатива на течна захар съставляват портфолиото на стартъпа. Решението намира приложение в продукти като кетчуп, фъстъчено масло, дресинги за салати, сладоледи и кисело мляко и др.

В РЕЗЮМЕ  Пазарът на заместители на захарта отбелязва ръст от 5,5% годишно и ще  достигне оценка от над $27,62 млрд. до  2028 г. - от $17,06 млрд. през 2019.