Николай Мавроматис за дейността на бизнес ангелите

21:28 | 10 декември 2019

Николай Мавроматис, председател на Българската асоциация на бизнес ангелите, В развитие, 10.12.2019