Недко Тагарев за осъзнатостта по отношение на киберсигурността

20:40 | 10 декември 2019

Гл.ас. д-р Недко Тагарев - Катедра "Национална и регионална сигурност" към УНСС и член на Българска асоциация по киберсигурност, В развитие, 10.12.2019