Цвета Илиева за спецификата на финансовите мулета

16:21 | 10 декември 2019

Цвета Илиева, началник направление Комуникации - Асоциация на банките в България, В развитие, 09.12.2019