Цвета Илиева за борбата срещу финансовите мулета

21:02 | 9 декември 2019

Цвета Илиева, началник направление Комуникации - Асоциация на банките в България, В развитие, 09.12.2019