Цветан Петров за проекта River Park

09:29 | 9 декември 2019
Обновен: 09:30 | 9 декември 2019

Архитект Цветан Петров, управител на "Иво Петров Ахитекти", ИмоТиТе, 08.12.2019