Кристиан Агалопол за нивата на риск на капиталовите пазари в ЦИЕ

14:13 | 6 декември 2019
Обновен: 14:13 | 6 декември 2019

Кристиан Агалопол, директор "Ценни книжа в Централна и Източна Европа", Citi, В развитие, 06.12.2019