Димитър Шуйцов за резултата след срещата на ОПЕК

11:14 | 6 декември 2019

Димитър Шуйцов, анализатор "Международни финансови пазари" в BenchMark Finance, Бизнес старт, 06.12.2019