Иван Нейков за ролята и приоритетите на Министерството на труда и социалната политика

21:17 | 2 декември 2019

Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика, Светът е бизнес, 02.12.2019