Розета Стойчева за предизвикателствата пред чуждоезиковото обучение у нас

21:00 | 28 ноември 2019

Розета Стойчева, изпълнителен директор на Фондация "Английски клуб", Бизнес среща, 28.11.2019