Не капитализмът се е провалил, а правителството

09:59 | 28 ноември 2019

Изказване на Стив Ратнър, президент и генерален изпълнителен директор на Willett Advisors пред аудиторията на Bloomberg New Economy Forum в Пекин.