Nike пусна самообуващи се обувки

12:21 | 22 ноември 2019

Nike купува дял в в компанията за обувки Handsfree Labs. Тя е специализирана в обувките, които се обуват без ръце и нямат връзки.