Силвия Куманова за Индустрия 4.0 и професиите на бъдещето

10:16 | 22 ноември 2019

Силвия Куманова, управляващ партньор в Somenso, Бизнес старт, 22.11.2019