Виктор Кирков за потенциала на спортния мениджмънт у нас

21:04 | 21 ноември 2019

Виктор Кирков, изп. директор на Спортс Мендижмънт България, Бизнес среща, 21.11.2019