Цветослав Дачев за успешния тест на кораба Dragon

16:54 | 18 ноември 2019

Проф. Цветан Дачев, Институт за космически изследвания към БАН, В развитие, 18.11.2019