Ирена Рашкова, Цветелина Петрова и Николинка Хинкова за дуалното обучение

16:50 | 18 ноември 2019

Ирена Рашкова, преподавател в Технически университет Габрово; Цветелина Петрова, преподавател в Техническия университет; Николинка Хинкова, член на борда на директорите на "Мехатроника" АД, В развитие, 18.11.2019