Отпадъците като ресурс - част 1

10:02 | 14 ноември 2019

Енергия от отпадъци означава преобразуването на отпадъци в електричество и топлина чрез горене. 

Втора част може да видите тук.