Стратегията на Mediobanca е за по-голям дял на приходите от такси и бизнес

09:25 | 14 ноември 2019

Компанията ще разшири дейността си по управление на активи и бизнес, базиран на такси в корпоративното и институционално банкиране.