Преди 30 години пада Берлинската стена

12:10 | 8 ноември 2019

Растежът се увеличава, промишленото производство започва да се развива и Германия се превръща в доминиращата икономика в Европа, а в някои сектори и в света.