Технологичните гиганти купуват чиста енергия

12:04 | 8 ноември 2019

Много от тези гиганти изграждат  високоенергоемки центрове за данни и в сравнение с други типове индустрии, енергийните им нужди са много по–високи.