Очаква се възстановяване в стоманодобивния сектор

09:52 | 8 ноември 2019

Алексей Куличенко, гл. финансов директор Северстал: Общото настроение и търговията биха могли да се подобрят в резултат на позитивните резултати от преговорите. Това определено ще помогне на инвестициите и на търсенето на стомана.