Мухтар Хюсеин, ръководител за HSBC на инициативата Един пояс, един път за проектните рискове

09:50 | 7 ноември 2019

Виждаме реално насочване на усилията към подкрепа на все по-отворени международни проекти и те са достатъчно силни, за да осигурят капитали от различни източници.