Георги Заманов за отрицателните лихви по депозитите

21:30 | 6 ноември 2019

Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк, Бизнес среща, 06.11.2019