Джо Ийстън за разколебавеното на възходящия тренд в Европа

15:51 | 6 ноември 2019

Пазарен коментар на Джо Ийстън, Bloomberg Лондон, В развитие, 06.11.2019