Търговската война между Китай и САЩ ще бъде голям риск за глобалната икономика

09:21 | 4 ноември 2019

Облекчаването на напрежението не е достатъчно като ефект за глобалната икономика, нужна е и яснота по кодифицираното споразумение, смятат анализатори.