Тенденцията за слаб долар се запазва

17:06 | 1 ноември 2019

Коментар на Ендрю Холънхорст, гл. икономист, Citi